se! udstillings- & projektrum

Udstillinger

Aktuelle \\ Kommende

Augnhljóð / Øjenlyd

Foto
Iben West
Else Ploug Isaksen


Ord
Sigurbjörg Þrastardóttir
Kristín Ómarsdottir
Hallgrimur Helgason
Einar Már Guðmundsson


Finissage lørdag d. 16. maj og søndag d. 17. maj, begge dage kl. 13-16.


Efter at udstillingen Augnhljóð / Øjenlyd i 2018 har været vist i The Photo Gallery - Islands Nationalmuseum (Þjóðminjasafn Íslands), Reykjavik og senere under navnet, Eyesound i The Nordic Museum, Seattle, USA 2018-19, bliver den endelig vist i Danmark.


Augnhljóð / Øjenlyd er en kunstnerisk legende udveksling mellem samtidsfotografi og litteratur. Tekster af fire islandske skønlitterære forfattere sættes sammen med fotos med motiver fra den islandske dagligdag og landskaber, fotograferet af billedkunstnerne Iben West og Else Ploug Isaksen.


Forfatterne, som var inviteret til projektet, modtog til at begynde med to fotografier (sammensat af ét fra hver af kunstnerne). Forfatterne returnerede med kortere tekststykker, og kunstnerne svarede med nye sæt billeder og vice versa. En stor del af udvekslingen foregik under Iben West og Else Ploug Isaksens residency-ophold i GIL Residency i Akureyri, august 2017. Under opholdet fotograferede, bearbejdede og kombinerede de fotografier og forholdt sig løbende til de tekster, de modtog fra forfatterne - ca. ti dialog-skift fra hver af forfatterne.


I se! udstillings- & projektrum vises et mindre uddrag af den oprindelige udstilling, hvor fotografierne kombineres to og to – et af hver kunstner. Billederne skal ikke ses som illustrationer til ordene, og teksterne ikke som forklaringer til fotografierne. Derimod er udvekslingen en tankestrøm, et poetisk flow, et samtalerum, som har sin egen logik og åbner for forskellige fortællinger og mulige fortolkninger; teksterne og billederne understøtter og/eller giver hinanden modspil. Desuden vises bogen med samme titel, som blev publiceret til den første udstilling i Reykjavik. Heri er hele historien udfoldet.

Bogen kan købes på udstillingen.

Oversættelser: Kim Lembek, Hallgrímur Helgason, Erik Skyum-Nielsen


Augnhljóð / Øjenlyd / Eyesound - udstillingen og bogen Augnhljóð / Øjenlyd er venligt støttet af: Þjóðminjasafn Íslands, Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune, Statens Værksteder for Kunst (SVK), Grosserer L. F. Foghts Fond, Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde og Det Letterstedtske Selskab


www.ibenwest.dk

www.elseplougisaksen.dk

Kommende udstillinger i se!

Stine Leth

August 2020 

claus ejner

September 2020

Anne-Marie Pedersen

Oktober 2020

P.A.F (plastic art and future)

Noelia Mora Solvez

Diego Roig Monllor

December 2020

Cilla Leitao

Februar 2021

Charlotte Thrane

Marts 2021

Rikke Ravn Sørensen

April 2021

© Copyright 2020 | All Rights Reserved