se! udstillings- & projektrum

Udstillinger

Aktuelle \\ Kommende

The Eagerness of Self Development

Noelia Mora Solvez og Diego Roig Monllor. 

Fernisering d. 4 december mellem kl. 17 og 20. 

Live-performance kl. 19. - 19.45.


Åbningstider:

Fredage, lørdage og søndage i december holdes åbent fra kl. 17 til 19

Juleweekenden er lukket.

Åbent d. 29 og 30 december fra 17 - 19.


Live performances: d. 4 kl. 19 (30 minutter), d. 12 kl. 17 (22 minutter), d. 20 kl. 18 (11 minutter) og d. 30 kl. 17 og 18 (begge performances varer 5 minutter)


Streaming: Performance d. 4. december, streames live til Gallery Malünai 5 og Vilnius Art Academy.


Hen over weekenderne i december måned, præsenterer Noelia Mora Solvez og Diego Roig Monllor deres første kunstneriske samarbejde The Eagerness of Self Development. Som titlen antyder, undersøger værket det senmoderne menneskes iver efter at tilpasse sig de omskiftelige og ukontrollerbare forhold, som med større og større tydelighed karakteriserer livsvilkårene i en konkurrencebetonet og individualistisk kultur. I bestræbelserne på at passe ind i en given struktur kan individets adfærd få rituel karakter og udvikle sig til monomane besættelser, der set udefra er decideret selvdestruktive og -undertrykkende.


Værket foldes ud som en totalinstallation, hvori live performances finder sted på givne tidspunkter. Rummet, som publikum inviteres ind i, indeholder en række artefakter, tegninger og andre objekter, som underbygger ideen om det ivrigt søgende og benhårdt selvforbedrende individ i konkurrencestaten. Scenen her mere end antyder, at der er tale om en besættelse, rettet imod behovet for at tilpasse sig ydre rammer, som ikke tillader andre personlige egenskaber og behov end de, der kan understøtte individets robotagtig underkastelse i arbejdet med at udføre monotone og tilsyneladende meningsløse handlinger.


The Eagerness of Self Development ser kritisk på det posthumane menneske, der ophængt i stadig mere kunstige og undertrykkende rammer, kæmper for at overleve gennem overtilpasning på bekostning af egen trivsel. Værket beskriver individets maniske og selvdestruktive tilpasningsevne som en besættende enøjet optagethed af at gøre ’det der må gøres’. The Eagerness of Self Development undersøger selvudvikling som instrument for selvundertrykkelse. Værket iscenesætter menneskets evne til at engagere sig i tvangspræget og farlig adfærd, på trods af at det afstedkommer selvafvikling og fjerner det fra ægte nærende fællesskaber, sanselighed, krop og natur, og selv om det måtte have fatale konsekvenser.


Diego Roig Monllor (f. 1980 i Benidorm/Spanien)

Billedkunstner med en Fine Arts Degree og en CAP (Certificate of Pedagogical Abilities) fra Universitat de Barcelona (1998-2003) og Leeds Metropolitan University. http://www.diegoroig.info


Noelia Mora Solvez (f. 1975 i Barcelona/Spanien)

Uddannet billedkunstner med fokus på performance og video ved Århus Kunstakademi i 2018 Uddannet balletdanser fra London Studio Center i 1993 https://www.noeliamorasolvez.com


Tak til:

Projektet realiseres med støtte fra: Statens Kunstfond, Gallery Malünai 5, Vilnius Art Academy og SE! udstillings- & projektrum


Kontakt: Diego: 30 48 27 32 Noelia: 22 37 02 80

Kommende udstillinger i se!

Bybliomoebick Mouseion

Stefan Bakmand

Januar 2021

Cilla Leitao

Februar 2021

Charlotte Thrane

Marts 2021

Rikke Ravn Sørensen

April 2021

© Copyright 2020 | All Rights Reserved