Closed stroke is a shape

Maya Stefania Wibling (DK)

Fernisering fredag 2. marts kl. 16-19

ÅBNINGSTIDER i udstillingsperioden 3. - 15. marts 2018:

Torsdag og fredag kl. 14.00-18.00

Lørdag og søndag kl. 11.00-15.00

Eller efter aftale på tlf.: 20685864

En udstilling der undersøger det håndholdte spontane maleri i sammenhæng med geometriens rationelle former og ydre orden.

En bevægelse danner udgangspunkt for billedet. Handlingen er det enkle og tydelige spor på fladen og fremstår som en abstraktion over den brugte gestik, der kan ses som en budbringer af iboende former i kroppen.


Processen har karakter af spontanitet og en “et-skud-i-bøssen” præmis.

For at tage billederne et skridt videre efterarbejdes den gestiske abstraktion med enkle former og linier lånt fra geometrien.


På den måde afsøges forskellen mellem de former og bevægelser, der er skabt af kroppen, og de rationelle former der læner sig op ad geometri og ydre orden.

Der er stor forskel - og malerierne ender med at være kompositioner der balancerer bevægelse, den håndholdte og den konkrete form.

© Copyright 2020 | All Rights Reserved