KULDEFALD

Malwina Migacz (1985, DK)

Laurits Nymand Svendsen (1987, DK)


FERNISERING torsdag den 20. juni kl. 18-21

FINISSAGE lørdag den 29. juni kl. 18-21

Åbningstider i udstillingsperioden:

Åbent fredag den 21. juni kl. 12-16 og  den 27. juni kl. 12-16

samt lørdag den 29. juni kl. 18-21

KULDEFALD

Disse levn, disse levn, disse levn.

I disse levn er der et spor. I disse levn er der blevet begået en gerning. I disse levn er der en adfærd, som opstod.

Her er observationer og handlinger dokumenteret. 

Sammenhænge mellem genstand og spor, begivenhedens integritet holdes intakt.

Ved indtrædelsen opstår kontakt med bevismaterialet.

I disse levn er der ansvar og integritet. I disse levn er der et koldt tilfælde.

I disse levn kan bevismaterialet altid flyttes.Malwina Migaczs praksis kredser om undersøgelsen af grundlæggende menneskelige drifter der ofte udvikler sig til kontrol og besættelse for at besidde. Hendes nuancerede praksis er historiefortællende og poetisk. Hendes arbejder viser sig som glimt fra erindringen, som der længes efter, der hjemsøger. Materialiteter og teksturer pirrer sanserne i oscillationen mellem det hårde, rå, mørke og det bløde, nænsomme og skrøbelige.


Laurits Nymand Svendsen arbejder med magisk realisme, sci fi, fantasy, robotter, mikrokunst, et digitalt museum og meget andet. Hans værker beskæftiger sig ofte med temaet natur/naturlighed – han har fx lavet skulpturer til dyr og udendørs installationer. Svendsen er også tilhænger af kollektiv kunst. Han mener, at kunstneriske samarbejder kan give bedre værker og udstillinger, og at de er et vigtigt modtræk til den individuelle praksis.
English//


TITLE

KULDEFALDMalwina Migacz (1985, DK)

Malwina Migacz’s praxis revolves around fundamental human drives that often evolve into control and possessive obsessions. Her nuanced works are narrative and poetic. They materialize like flashes from memory, longed after, haunting. They arouse one’s senses with their materials and textures oscillating between hard, rough darkness and sensitive, fragile softness.Laurits Nymand Svendsen (1987, DK)

Laurits Nymand Svendsen works with magical realism, sci-fi, fantasy, robots, micro-art, and much, much else. His works are often concerned with ideas of nature and naturalness – e.g. he has made several works for animals. Svendsen is a fan of collective art projects. He believes that artistic collaborations often makes for better works and exhibitions, and he sees them as an important countermove to artists working individually.DESCRIPTION

KULDEFALD


These remains, these remains, these remains.

In these remains there is a clue. In these remains a deed was done. In these remain a behavior emerged.

Observations and actions are documented here.

Connections between objects and clues, the integrity of the event is kept intact.

Contact with the evidence is established upon entry.

In these remains there is responsibility and integrity. In these remains there is a cold case. In these remains the evidence can always be moved.

© Copyright 2020 | All Rights Reserved